История

Гложенският манастир се намира в близост до село Гложене. Разположен е на източния склон на планинския рид Лисец, под връх Камен Лисец. Манастирът е основан през 13 в. по времето на Втората българска държава от киевския княз Георги Глож. Когато князът дошъл тук, предприел строителство. Той построил под отвесните скали на връх Лисец манастира "Св. Преображение" ( останки от който се пазят до днес в местността "Градището" ).

Според древно предание манастирските стени постоянно се рушели. Князът бил религиозен човек. От манастира "Киевско-Печорска лавра" той донесъл със себе си иконата на Св. Георги Победоносец. Един ден иконата изчезнала. Тя била намерена върху висока отвесна скала. Това тайнствено изчезване и появяване на иконата било знамение за княза. Той решил, че това е волята на светеца и предприел построяването на нов манастир на това трудно достъпно място. Тукашните колибари като мравки залазили нагоре по козите пътеки. С нечовешка мъка изнасяли камъни и дървета. Пот се леела от майсторите. И кацнал манастирът за чудо и приказ! В пределите на манастира се е укривал Васил Левски, като скривалището му се пази и до днес. Също в манастира се намира и музеят на Васил Друмев. Гложенският манастир е единствения манастир в България, който никога не е опожаряван от турци. Понастоящем манастирът е действащ паметник на културата и е част от Ловчанската епархия. Свещенослужител от дълги години е отец Нектарий. Манастира е обект на масово посещение от туристи.