Тетевен се намира в планински район, в полите на Стара планина между върховете Острич, Петрахиля, Червен,Трескавец и други. През града минава река Вит. Надморската височина на територията на Тетевен и околията варира от 340 до 2100 метра, а в центъра е 415 м. Климатът е умерено-континентален със сравнително мека зима и прохладно лято.Гората е най-голямото природно богатство на Тетевенския балкан. Тя заема 441 хил. декара или 66% от територията на общината . Тя е сързана с прекрасни легенди за хайдушки огньове и вехти войводи. Народното въображение го е украсявало с чудни приключения за горски самодиви, с билки лековити и хайдушки кладенчета. Покачи ли се човек нависоко (на някой връх) и погледне надолу пред него ще се рейне развълнувано море от безброй горски склонове, валози и долини.

Автор:Владислава Йончева (Email: vladislava_yoncheva@abv.bg)