Връх Острич
   Острич е един от интересните върхове около Тетевен. Различава се от другите с конусовидната си форма. Кой знае, кога го е направила природата, може би в минути на вдъхновение, та го е изшилила като купа. Но това, което природата е сътворила, човешката ръка го наставя.
    Станало така – някога еидн стар тетевенец прочел нещичко за вулканите. Понеже конусовидния Острич прилича на вулкан, съставил следната история: На сън му се била явила Богородица и му казала, че трябва да направят оброк на върха, за д ане изригне вулкана. Злото, което е под земята ще трябва да затиснат с най-тежкото – с греховете си. Тях пък ще изнасят под формата на тежки камъни.
    И от тогава всяка година, в началото на октомври, бабите от Тетевен поемат към върха. Между другото, всяка носела със себе си я в цедилото, я в престилката и по един речен камък. Едва пъшкали нагоре, но камъка отнасяли и поставяли на върха, за да затиснат греховете. Навярно и попът е помогнал в оформянето на съновидението. Той осветил оброка и повече от седемдесет години вярващите в Тетевен слугували на това суеверие.

Автор:Владислава Йончева (Email: vladislava_yoncheva@abv.bg)