Област Ловеч (бивш Ловешки окръг) е една от 28-те области на България. Тя е разположена по северните склонове на Средна Стара планина и централния Предбалкан до Деветашкото плато и началото на Дунавската равнина. Обхваща територия от 4 128,8 км2 и е с население 141,422 души (по експресни данни от преброяване 2011. Административен и стопански център е град Ловеч. МПС-кодът й е ОВ.

Карта на област Ловеч: