Троян е град в област Ловеч. Той е административен и стопански център на едноименната община Троян. Разположен е по поречието на река Бели Осъм. Населението на града към 2011 година е 25 890 жители, което го прави второто по големина населено място в областта. Троян се намира в планински район. Разположен е по течението на река Бели Осъм, в подножието на Троянско-К алоферския дял на Стара планина.

   История:

   Археологически разкопки свидетелстват, че този район е бил населен още през палеолита. През бронзовата епоха по течението на река Азамус (Осъм) се заселват траки. От този период са намерени много керамични и бронзови съдове, оръжия от желязо, накити. Край Троян се намира римската крепост СОСТРА. В непосредствена близост до крепостта е минавал римският път от Данубиос (р. Дунав) към Филипополис (дн. Пловдив), останки от който могат да се видят и днес на това място. Крепостта е спомената в Пойтингеровата карта от 8 в.Состра прекратява съществуването си в края на 5 в. с разрушаването й от хуните. Чак през 19 в. на това място е построен малък пътен хан, наречен „Ломешки ханчета“.

   През първата половина на 19 век в Троян процъфтяват занаятите. Водещо е грънчарството, което постепенно създава уникалната и до днес Троянска керамична школа. По време на турското робство жителите на Троян са подложени на редица гонения. Около 1800 г. кърджалиите на три пъти са били нападали и ограбвали Троян, голяма част от жителите му са били избивани.

   През 1911 г. светва първата електрическа крушка и Троян става третият електрифициран град в България, след София и Пловдив.

Галерия